Consultancy

#Chit #Chat: It’s more than just talk!

Niet alleen voor de ontwikkeling van tools en applicaties, maar ook voor vrijblijvend advies staan we voor je klaar. Ons team kan voorzien in informatie op het gebied van databasemigraties, advies en oplossingen voor jouw bedrijfsproces. Doordat we direct gelinkt zijn aan bedrijven die met de dagelijkse praktijk van inspectie en procesoptimalisatie bezig zijn beschikken wij over de juiste kennis om van iedere complexe vraag een concrete oplossing te maken.

#Infor

DG ICT implementeert een drietal INFOR-producten: Enterprise Asset Management (EAM), Sun Financials en de Enterprise Service Bus ION.

EAM webservices

Webservices en ook Application Programmable Interfaces (API) zijn moderne technieken waarvan veel applicaties gebruikmaken. Een webservices is een open en platformonafhankelijke architectuur waarmee een applicatie te benaderen is. DG ICT heeft diverse integraties geïmplementeerd. Daarnaast hebben wij een webservices laag ontwikkelt voor ons eigen product Humble. Middels de webservices laag zijn bijvoorbeeld de wettelijke verplichte activiteiten voor een specifiek gebouwelement op te vragen.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants via ons contactformulier.