Implementatie

Get your #ICT grip together!

Aanleidingen voor een (her)-implementatie zijn vaak onvoldoende grip op de processen of op een niet toereikend beheerssysteem.

Wij nemen onze klant mee in het samenstellen van een verbeterplan, gericht op de bedrijfsdoelstellingen en organisatiesituatie. Dit resulteert in een (her)-implementatie van jouw FMIS of een aanpassing van de werkprocessen. Het doorvoeren van een implementatie is vaak tijdrovend. Vaak is er onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig binnen de eigen organisatie om hier een bijdrage aan te leveren. In overleg zal worden bepaald waar de behoeftes aan ondersteuning liggen. DG ICT heeft voor diverse situaties een passende consultant beschikbaar.

We stellen de juiste vragen

Vanuit facilitaire- en dienstverlenende organisaties worden vragen gesteld. Deze worden vertaald naar concrete behoeftes zoals lagere kosten, hogere kwaliteit, kortere doorlooptijden en onderhoudsoptimalisatie. Deze verbeteringen dragen bij aan de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. Voordat we starten met een implementatie stellen we eerst de juiste vragen. Deze leiden tot een plan en een technische oplossing. DG ICT doet zowel technische implementaties als projectleiding in projecten.