Consultancy

Implementatie

Aanleiding voor een (her)-implementatie is vaak onvoldoende grip op de processen of een niet toereikend beheerssysteem. DG ICT zal u meenemen in het samenstellen van een verbeterplan, gericht op de bedrijfsdoelstellingen en organisatie situatie. Dit resulteert in een (her)-implementatie van uw FMIS of een aanpassing van de werkprocessen. Het doorvoeren van een implementatie is vaak tijdrovend en is er onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig binnen de eigen organisatie om hier een bijdrage aan te leveren. In overleg zal worden bepaald waar de behoeftes aan ondersteuning liggen. DG ICT voor alle situaties een passende consultant beschikbaar.

 

Vanuit facilitaire- en dienstverlenende organisaties worden vragen gesteld. Deze worden vertaald naar concrete behoeftes zoals lagere kosten, hogere kwaliteit, kortere doorlooptijden en onderhoudsoptimalisatie. Deze verbeteringen dragen bij aan de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie. Een implementatietraject volgt, maar kennis en/of tijd is niet onvoldoende in huis. Voordat er gestart wordt met een implementatie moeten de juiste vragen worden gesteld. Deze leiden tot een plan en een technische oplossing. DG ICT doet zowel technische implementaties als projectleiding in projecten.

Proces optimalisatie

Worden de werkzaamheden in mijn bedrijf nog wel uitgevoerd tegen lage kosten en hoge kwaliteit?  Heeft u het idee dat de processen op een efficiëntere en effectievere manier uitgevoerd kunnen worden? Goed ingerichte processen zorgen ervoor dat de kerntaken beter en goedkoper uitgevoerd kunnen worden en bedrijfsdoelen gehaald worden, afgestemd op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Een goed ingericht proces wordt vaak ondersteund door de nieuwste innovatie en techniek. De software ontwikkelaars en proces consultants van DG ICT werken nauw met elkaar samen. Deze combinatie weet logisch te handelen en de juiste techniek te verweven in een optimaal werkend proces speciaal gemaakt voor uw bedrijfsdoelstellingen.

Informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

Wij zijn door onze jarenlange ervaring in staat om op een onderscheidende manier te kijken naar uw behoeften en deze te spiegelen aan de bedrijfssituatie. Samen helpen wij u de organisatie doelstellingen om te zetten in een informatievisie. Op basis van een compleet informatie management plan kijken wij welke technische oplossingen het beste passen bij uw situatie en zorgen voor de implementatie en beheer daarvan. Veelal gebruiken wij standaard oplossingen, maar wij hebben ook tooling ontwikkeld voor situaties waar de standaard tooling tekort komt.

ICT infrastructuur

De complexiteit en de hogere verwachtingen van IT systemen zorgen ervoor dat een goede afstemming met uw organisatie noodzakelijk is. Een juiste IT strategie, die is gebaseerd op de doelstellingen van uw organisatie kan hierbij helpen. Vaak is de historie van een organisatie (fusies, overnames, reorganisaties of uitbreiding) nog terug te vinden in de huidige IT-omgeving. Omdat de onderliggende techniek niet voor iedereen zichtbaar is, wordt hier niet altijd het belang aan gehecht die het verdiend. De visualisatie van uw ICT-infrastuur kan dit doorbreken.

DG ICT is gespecialiseerd in het opzetten van ICT visualisaties voor facilitaire organisaties. Wij zullen door middel van standaard methoden snel komen tot een optimalisatieplan, afgestemd op organisatie wensen en mogelijke actuele technische oplossingen. Uiteindelijk zal het optimalisatieplan leiden tot implementatie en beheer.

Functioneel beheer

Een functioneel beheerder vertaalt organisatie wensen in een technische oplossing en zorgt ervoor dat deze geborgd blijven. Het gaat om het ondersteunen van de eindgebruikers tot het ontwikkelen van informatievoorzieningen. De oplossingen zijn altijd gericht op het maximale halen uit uw organisatie en systemen. Wij hebben ons afgelopen tien jaar gespecialiseerd in facilitaire en dienstverlenende organisaties en kunnen u volledig ontzorgen van implementatie tot en met beheer.